Klinika Leczenia Niepłodności Genesis

GENESIS
Klinika Leczenia Niepłodności

Skip Navigation LinksStrona główna > Położnictwo > Badania prenatalne

Nieinwazyjne badania prenatalne (test NIFTY)

Badania Prenatalne

Klinika GENESIS przy współpracy z firmą BGI oferuje swoim pacjentom test NIFTY który określa ryzyko wystąpienia aneuplodii poprzez detekcję materiału genetycznego dziecka tzw. cffDNA krążącego we krwi obwodowej matki. DNA dziecka zostaje poddane analizie metodą Sekwencjonowania Nowej Genaracji (ang. NGS) w połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki, ten nieinwazyjny test nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji wewnątrzmacicznych, a ponadto charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością powyżej 99%.

Test jest przeznaczony do określenia ryzyka wystąpienia trisomii chromosmów: 21, 18, 13 pomiędzy 12 a 24 tygodniem ciąży.

Zalety testu NIFTY:

  • Nieinwazyjność: tylko 10 ml krwi obwodowej matki jest potrzebna do wykonania testu. Nie ma ryzyka zakażenia wewnątrzmacicznego i poronienia.
  • Wysoka dokładność: Przeprowadzono walidację kliczną z wykorzystaniem 3464 przypadków. Badania wykazały, że dokładność testu NIFTY wynosi powyżej 99%. Ponadto uzyskane rezultaty badań wskazują jednoznacznie, że test nie daje wyników fałszywie negatywnych.
  • Wczesna wykrywalność: test może być wykonywany na początku ciąży (od. 12 tygodnia), co pozwala na wczesne wykrycie i podjęcie wczesnej decyzji klinicznej

Porównanie testu NIFTY z innymi metodami badań prenatalnych w Polsce:

Metoda

Inwazyjna/Nieinwazyjna

Wiek płodu

Opis

Badania biochemiczne krwi matki

Nieinwazyjna

11-13 tydzień

14-20 tydzień

Fałszywie dodatnie wyniki 5%

Wykrywalność 60%-80%

USG płodu

Nieinwazyjna

11-13 tydzień

Fałszywie dodatnie wyniki 5%

Wykrywalność 60%-80%

Biopsja kosmówki 
(ang. CVS)

Inwazyjna

10-13 tydzień

Ryzyko poronienia 1%-2%

Wykrywalność powyżej 99%

Amniopunkcja

Inwazyjna

16-21 tydzień

Ryzyko poronienia 0,5%-1%

Wykrywalność powyżej 99%

Kardocenteza (PUBS)

Inwazyjna

20-28 tydzień

Ryzyko poronienia 1%-2%

Wykrywalność powyżej 99%

NIFTY

Nieinwazyjna

12-24 tydzień

Brak ryzyka poronienia

Fałszywie dodatnie wyniki poniżej 1%

Wykrywalność powyżej 99%

Wiecej informacji na http://www.test-nifty.com.pl