Klinika Leczenia Niepłodności Genesis

GENESIS
Klinika Leczenia Niepłodności

Skip Navigation LinksStrona główna > Diagnostyka 3D/4D

Diagnostyka 3D/4D

Centrum Medyczne Klinika Leczenia Niepłodności GENESIS posiada najnowszej generacji ultrasonograf z możliwością oceny przepływu krwi w naczyniach oraz obrazowania trójwymiarowego. Dostępna jest także opcja 4-D, czyli możliwość obserwacji obrazu trójwymiarowego w czasie rzeczywistym, co umożliwia:

  • szczegółowe monitorowanie rozwoju ciąży i jej przebiegu
  • wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych płodu (mózgu, serca, narządów klatki piersiowej i anomalii naczyniowych niedostępnych w tradycyjnej ultrasonografii 2D), i zaplanowanie ewentualnego leczenia operacyjnego
  • diagnostyka anatomiczna i czynnościowa sznura pępowinowego (Doppler-USG-3D) co pozwala przewidzieć obecność anomalii, które wpływają na dobrostan płodu
  • ultrasonograficzne badanie trójwymiarowe 3D w czasie rzeczywistym (tzw. „4D”) z obserwacją życia dziecka w łonie matki
  • VIDEO rejestracja „filmu z życia płodowego”

W diagnostyce ginekologicznej zaawansowana ultrasonografia pozwala na:

  • dokładną ocenę morfologiczną narządu rodnego z przestrzennym uwidocznieniem anomalii rozwojowych
  • ocenę struktur dna miednicy mniejszej wpływające na zmiany statyki narządu rodnego i nietrzymanie moczu u kobiet
  • obserwację cyklu jajnikowego z monitorowaniem wzrastania pęcherzyków jajnikowych u pacjentek z ograniczoną płodnością
  • weryfikację podejrzanych onkologicznie zmian żeńskich narządów płciowych z zastosowaniem indeksów przepływu krwi w naczyniach nowotworowych oraz oceną objętości i rozkładu przestrzennego guza (Color Doppler i Power Doppler).